Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Årsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Møteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
SmegilliiEnglish 
Skriv ut!
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett


John T. Solbakk (CV)
Samisk tradisjonell kunnskap som verdifullt åndsverk


Aage Solbakk (CV)
Samisk mytologi og folkemedisin


Gunvor Guttorm (CV)
Duodji - hvem eier kunnskapen og verkene?


Harald Gaski (CV)
Joiken – samisk musikk i verden eller verdensmusikk


Laila Susanne Vars (CV)
Hvorfor bør man og hvordan kan man bevare samenes tradisjonelle kunnskap?