Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Årsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Møteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
SmegilliiEnglish 
Skriv ut!
Kontakt

Sámikopiija
Fitnodatgeaidnu 13
Pb. 140
NO-9735 Kárášjohka
Norway

Tlf: +47 78468330
Fx: +47 78468329
Mob: +47 91590606