Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Årsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Møteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
Smegillii 
Skriv ut!
Tillitsvalgte

Representantskap  
Ordfører: Varaordfører:
Harald Gaski, SFS Sara Ellen Anne Eira
   
Styret  
Leder: Varamedlem
Trond Are Anti, SFS Mathis Nango, SDS
   
Nestleder Varamedlem
Marit Alette Utsi, SÁLÁSPer Ludvig Boine
Svein Nordsletta, SÁLÁSGeir Wulf
   
Styremedlemmer Varamedlemmer 
Halvdan Nedrejord, SK Ingor Ántte Ailu Gaup, STS
Aslak Paltto, SJS Karen Anne Buljo, SGS
Siri Broch Johansen; SGS Máhtte Sikku Valio, SJS
   
Arbeidsutvalg:
Styreleder, nestleder og styremedlem Halvdan Nedrejord.

 

Sekretariat
John T. Solbakk

Sekretariatets adresse
Fitnodatgeaidnu 13, 9730 Karasjok