Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Årsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Møteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
 
Gohččun Ovddastusgottečoahkkimii ja soabadallančoahkkimii
Innkalling til Representantskapsmøte og forhandlinsgmøte
19.05.2022
2021 jahkedieđáhus - 2022 bušeahtta
2021 Årsmelding - 2022 Budsjett
19.05.2022
2021 kopibuhtadus - 2022 soabadallamat
2021 Kopivederlag - 2022 Forhandlingene
19.05.2022
Utbetaling av vederlag for samiske verk per 31.12.2021
19.05.2022
Wipo status 2022
19.05.2022