Mii lea Sámikopiija
Oktavuohta
Luohttamušolbmot
Árbevirolaš máhttu ja dahkkivuoigatvuohta
Jahkedieđáhusat
Njuolggadusat
Kopibuhtadus
Beavdegirjjit
Miellahttusearvvit
Sámikopiija soahpamuš Kopinorain
Vuorká
 
Doaimmahus
 
Čálit!
2017 kopibuhtadus – 2018 soabadallan
Čujuhettiin 08.06 2018 soabadallančoahkkima beavdegirjái, de juogadat 2017 kopibuhtadusa ná:


Almmuhan: 19.06.2018
Ođasmahttán 19.06.2018
Almmuhan: Webdoaimmaheaddji