Hva er Sámikopiija
Kontakt
Tillitsvalgte
Tradisjonell kunnskap og opphavsrett
Årsmeldinger
Vedtekter
Vederlagsmidler
Møteprotokoller
Medlemsorganisasjoner
Avtale Kopinor-Sámikopiija
Arkiv
Administrasjon
 
Innkalling til 2019 representantskapsmøte og forhandlingsmøte
03.06.2019 kl. 1500 på Samisk litteratur senter, Karasjok
08.05.2019
Årsmelding 2018 - Budsjett 2019
08.05.2019
Kopivederlag 2018 - Forhandlingene 2019
08.05.2019
AVTALE OM FORVALTNING AV RETTIGHETER FOR SAMISKE RETTIGHETSHAVERE
08.05.2019
Mellomstatlig komité fortsetter forhandlinger om urfolks tradisjonelle kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk
WIPOs mellomstatlige komité for åndsverk og genetiske ressurser, tradisjonell kunnskap og folklore (IGC) holdt en ukes lang økt i Geneve 27. - 31. august 2018. Dette var den tredje sesjonen under komiteens nye mandat for 2018-2019, og møtet handlet om tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk.
19.09.2018
Forhandlingsmøte 2018
Møte mellom de samiske opphavsrettsorganisasjonene, forhandlingene om en fordeling av Kopivederlaget innkrevd i 2017, etter avtale mellom Kopinor i Norge og Sámikopiija, den samiske opphavsrettssammenslutningen.
19.06.2018
Representantskapsmøte 2018 - Møtebok
19.06.2018
2017 kopivederlag – 2018 forhandlinger
Med henvisning til møtebok for forhandlingsmøtet 08.06 2018, fordeler vi kopi-vederlaget for 2017 slik:
19.06.2018
Innkalling til
Representantskapsmøte og forhandlinsgmøte 08.06.2018 kl. 1500 sekretariatet - ČálliidLágádus
29.05.2018
Årsmelding 2017 - Budsjett 2018
29.05.2018